Informace od profesionálů

MENU

  

BETA BOJOVNICE

  

PES

  

KOČKA

  

KRÁLÍK

  

Vombat prodej

 


Aktualizováno:

Zvířata

Prodej vombatů z východní Austrálie.
Vombati obecní jsou velcí vačnatci, kteří pocházejí z Tasmánie a východní Austrálie. Od vombatů chlupatých je lze snadno odlišit podle velkého holého nosu a krátkých zakulacených uší. Dospělí samci mohou vážit až 40 kg. Mají silné nohy a zploštělá chodidla s dlouhými drápy, které jim pomáhají vyhrabávat nory dlouhé až 20 metrů s hloubkou 2 metry a to i v těžkém terénu.
Žijí v lesích mírného pásma nebo v horských oblastech s vhodnou vegetací, kterou se mohou živit. Mezi přirozené predátory patří orli klínoocasí a tasmánští čerti.
Vombati jsou sympatičtí a stávají se žádaným domácím mazlíčkem vhodným k ochočení. Mnoho lidí by se je přála na své letní zahradě nebo jako mazlíčka v bytě. Proto se v poslední době setkáváme s požadavky na prodej vombatů. Jak to ale je s prodejem chráněných zvířat? Na to se podíváme v našem článku.

Krásné zvířátko vombat

Vombat obecný (Vombatus ursinus) je jedním z nejoblíbenějších druhů vačnatců v Austrálii. Vombat obecný, známý svou hravou povahou, je pro mnoho návštěvníků Austrálie oblíbeným setkáním. Vombati obecní se přirozeně vyskytují pouze v jihovýchodní Austrálii, která zahrnuje Victorii, Nový Jižní Wales, jihovýchodní Jižní Austrálii, ostrovní stát Tasmánii a okolní ostrovy. Preferují vlhké, zalesněné oblasti nebo louky se svahy, které napomáhají odtoku vody z jejich nor.

Vombati se pasou jako býložravci a konzumují především původní australské trávy. Když je těžší najít tento primární zdroj potravy, budou jíst také kořeny a hustší, vláknitější rostliny. Občas také trhají proužky kůry ze stromů, aby je mohli žvýkat. Ohryzávání kořenů pomáhá opotřebovávat jejich neustále rostoucí přední zuby. Vombati jsou nejaktivnější v noci, ale krmí se brzy ráno a pozdě večer, kdy je teplota chladnější.

Mohou se rozmnožovat v kteroukoli roční dobu a po 20-30 dnech březosti porodí jedno mládě. Mládě vombata váží 2 gramy, hned po narození zůstává ve váčku své matky po dobu 6 až 10 měsíců.

Vombati jsou velcí vačnatci „sudovitého tvaru“, kteří v dospělosti váží 20 až 30 kg. Jejich hrubý kožich má několik barevných variací od šedé po hnědou.

Dalšími pozoruhodnými rysy jsou jejich velké hlavy, krátké silné krky a silná ramena, která jim pomáhají hrabat rozvětvené tunely o délce 20-30 metrů v hloubkách až 2 metry pod zemí.

Samice mají východ z vaku obrácený dozadu, což chrání mláďata před prachem při norování.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Rozmnožování vombatů

V prostředí s dostatkem potravy a vody samice vyprodukují jedno mládě „joey“ ročně.

Páření probíhá od srpna do února, což je australské jaro/léto. Během této doby se samci stanou hlasitějšími a budou bojovat s konkurenčními samci, aby zvítězili a mohli oplodnit atraktivní samici.

Po období březosti pouhého jednoho měsíce se mladý joey narodí a najde cestu k matčině vaku, aby se připojil k mléčnému struku. Jak joey roste, bude trávit více času mimo matčin váček, často se jí drží na zádech.

Jakmile jsou mláďata dostatečně stará, opustí svou matku a osamostatní se.

Stav populace vombatů

Vombat obecný

Rozšířený v jihovýchodní Austrálii (endemit). Dříve byl vombat považován za havěť, nyní je chráněn v mnoha oblastech (Triggs 1996). Ve Victorii byla dříve s vombaty skutečná svízel, protože svou přítomností způsobovali výrazné škody tamním farmářům. Byl proto spuštěn systém jejich likvidace založený v roce 1925 na ochranu vlastníků půdy před poškozením plotů. Vombati byli v té době vězněni, tráveni a stříleni v lesích i na zemědělské půdě. Výsledkem bylo mnoho tisíc mrtvých vombatů (64 000 v letech 1950-1966) až do pozastavení v roce 1966. Po rozvoji automobilové dopravy se pro vombata obecného staly novým významným nebezpečím silnice.

Vombat obecný foto.

Vombat chlupatý severní

Jeho latinský název je Lasiorhinus krefftii a je to jeden z nejvzácnějších savců světa. Vyskytovali se pouze na dvou místech: národní park Epping Forest a přírodní rezervace Richard Underwood (malá populace).

V roce 1981 už zbyla pouze 1 zbytková kolonie, která se nachází se v národním parku Epping Forest. Odhad této populace z roku 1981 je pouhých 35 jedinců. Pro jejich ochranu byl z tohoto parku vyhnán všechen dobytek.

Podařil se populační nárůst. Do poloviny 90. let - stabilizováno na cca 65 jedincích. Ovšem s velkými problémy, které představovalo stále se opakující sucho a vytlačení původních trav novou invazivní bůvolí trávou.

Další populační vývoj:

  • 2000-2001 - velký neúspěch, když 15 až 20 vombatů prohrálo boj s predátorským útokem dinga. V jednom případě v roce 2000 byla nalezena mrtvá těla 7 vombatů obklopená stopami psů a trusem. Genotypizace DNA extrahované z těl vombatů a trusu dinga potvrdila, že dingové konzumovali vombaty.
  • 2002 – celé stanoviště vombatí kolonie uzavřeno 20 km (12,4 mil) plotem, aby se zabránilo opakování.
  • 2005 - nárůst na 115 jedinců.
  • 2007 - nárůst na 138 jedinců. Zavedena nová, neinvazivní technika sčítání - sběr chlupů z lepicí pásky zavěšené před vchody do nor. Zavedena analýza DNA.
  • 2009 - založena druhá kolonie.
  • 2010 - přibližně 163 jedinců.
  • 2016 - přibližně 250 jedinců ve volné přírodě.

Druhá kolonie byla založená v roce 2009 v Richard Underwood Nature Refuge poblíž Saint George, jih-centrální Queensland, kam bylo přemístěno 15 jedinců z primární kolonie.

V listopadu 2012 ale bylo již jen 10 dospělých a 3 noví potomci (všichni prosperující).

V současné době nejsou žádná zvířata v řízené péči kvůli dostatečnému, leč nízkému počtu ve volné přírodě. Poměr samců a samic je 2,3 samce na jednu samici.

Další informace o tomto kriticky ohroženém druhu se můžete dozvědět na australském webu, monitorujícím jeho další vývoj: https://www.qld.gov.au/environment/plants-animals/conservation/threatened-wildlife/threatened-species/featured-projects/northern-hairy-nosed-wombat.

Vombat chlupatý severní foto.

Vombat chlupatý jižní

Široké, ale nerovnoměrné rozšíření po jižní Austrálii - není ohrožen. Velká populace, vyskytuje se v řadě chráněných území. Odhady z různých částí areálu dosahují celkem přibližně 100 000–300 000 dospělých jedinců.

Hrozby:

  • Sarkoptový svrab.
  • Konkurence s ostatními býložravci.
  • Náchylnost na sucho.
Vombat chlupatý jižní foto.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Ochrana vombatů

Vombat obecný

21. února 2008  vláda jižní Austrálie - ministerstvo životního prostředí, vody a přírodních zdrojů zařadilo vombata obecného mezi vzácné druhy, ale není chráněn proti nadměrnému využívání prostřednictvím mezinárodního obchodu.

Vombat chlupatý severní

Zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a byl chráněn proti nadměrnému využívání prostřednictvím mezinárodního obchodu. Současný stav ochrany (CITES status) můžete vidět zde: https://www.speciesplus.net/#/taxon_concepts/5983/legal.

Vombat chlupatý jižní

Dne 21. listopadu 2012 vláda Nového Jižního Walesu (Úřad pro životní prostředí a dědictví) zařadila vombata chlupatého jižního mezi ohrožené druhy, ale není chráněn proti nadměrnému využívání prostřednictvím mezinárodního obchodu.

Dovoz vombatů a obchod s nimi

Základní podmínky pro dovoz do EU jsou stanoveny v článku 4 nařízení č. 338/97. Dovoz nebo vývoz exemplářů původem z přírody, pokud jde o druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením (příloha A), je možné povolit jen výjimečně za přísných podmínek, tj. v podstatě jen k ochranářským a nezbytným vědeckým nebo biomedicínským účelům, a v žádném případě ne k převážně komerčním účelům.

Pro povolení obchodu s druhy z přílohy B je hlavní podmínkou dodržení dlouhodobé udržitelnosti odběru exemplářů z přírody, k čemuž se vyjadřují vědecké orgány.

Všichni vombati jsou uvedeni v příloze A a jen vombat chlupatý severní je uveden v příloze B. Uvedeno zde: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R1497

V EU platí zákaz komerčního využívání exemplářů z přílohy A (tj. druhů přímo ohrožených vyhynutím nebo vyhubením). Podle čl. 8 odst. 1 nařízení č. 338/97 je zakázán nákup, nabízení ke koupi, nabývání pro obchodní účely, veřejné vystavování pro obchodní účely, využívání pro obchodní zisk a prodej, držení za účelem prodeje, nabízení k prodeji nebo převážení za účelem prodeje exemplářů druhů zařazených do přílohy A. Prodejem se rozumí jakákoli forma prodeje. Za prodej se považuje i pronajmutí, směna nebo výměna a obdobné výrazy mají být vykládány podobně.

Podle Celní správy ČR se exempláře ze skupiny B, kam patří vombat chlupatý severní, v rámci EU mohou volně převážet a obchodovat s nimi za předpokladu, že byly získány legálně. Část 5.6. tohoto dokumentu: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecnosti-a-zivotniho-prostredi/Documents/CITES/INFO_CITES_ver.pdf.

Samotný prodej vombatů probíhá přes burzy exotických zvířat. Cena za vombata se pohybuje od 20.000 Kč, ale vzhledem k obtížnostem souvisejících s legálním získáním chovného páru, není chovatelů mnoho a prakticky jsou omezeny jen na zoologické zahrady. Můžete ale zkusit štěstí a poptat vombata na této internetové burze zooburza.eu.přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskáVeterina

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS