Informace od profesionálů

MENU

  

BETA BOJOVNICE

  

PES

  

KOČKA

  

KRÁLÍK

  

Noční vidění

 


Aktualizováno:

Myslivost

Lov byl jedním z prvních způsobů obživy člověka již v době pravěku. V lidské povaze je, že si člověk snaží vše zjednodušit. Nejprve lidé lovili pomocí kyje, kopí a různých pastí, pak si lov zjednodušili pomocí luků a šípů, ty časem nahradily nejrůznější palné zbraně. Lidé se ale nespokojili s prvními typy palných zbraní, neustále je vylepšovali, aby více vyhovovaly jejich záměrům. Součástí vývoje palných zbraní se stalo i vylepšování podmínek jejich využití, kam spadá i vynález a vylepšování optických přístrojů určených nejen k pozorování ale i ke zlepšení přesnosti lovu.

Princip nočního vidění

Mezi takovéto vynálezy spadají zaměřovače, které ale v době svého vzniku nebyly u lovců příliš oblíbené (vliv na to měla nepochybně i vysoká pořizovací cena). Nakonec se ale zaměřovače rozšířily, vliv na to měla jistě i druhá světová válka. Dnes je dokonce puškohled ze zákona povinný za snížených světelných podmínek, puškohled má význam i etický a humánní. Díky puškohledu se snížila pravděpodobnost špatné rány, která by vedla ke zranění lovené zvěře, nebo k usmrcení špatného kusu. Ze stejných důvodů se nakonec přistoupilo i k využívání noční optiky, která původně byla pro myslivce určená jen k pozorování. Další neméně důležitý důvod pro využití noční optiky je i bezpečnost lovu.

Využití noční optiky je důležité hlavně v oblastech, kde je přemnožená černá zvěř, často jen noční optika poskytuje lovci šanci stavy černé zvěře v dané oblasti zredukovat.

Noční vidění je v dnešní době běžnou součástí myslivecké výbavy pro lov a pozorování zvěře v noci. V České republice je v noci povolen lov černé zvěře a právě tyto přístroje zlepšily kvalitu jejich lovu. Přístroje nočního vidění zvýšily pravděpodobnost úspěchu střelby.

Přístroje na noční vidění pomáhají myslivcům pozorovat a zjišťovat spády zvěře, napomáhají také zjišťování skutečných stavů zvěře v noci (důležité pro hospodaření mysliveckých spolků), ve dne může být totiž sčítání problematické.

Přístroje na noční vidění se na mezinárodním trhu objevily poprvé asi před dvaceti lety. Některé pracovaly s IR systémem (u tohoto systému je cíl osvětlen neviditelným spektrem infračerveného světla a přijímač v přístroji převádí infračervené světlo do viditelného spektra), jiné fungovaly na principu zesílení zbytkového světla (zesilovače zbytkového světla zesilují přirozené osvětlení jako je svit hvězd, světelný smog). Stejně jako u jiných přístrojů i u těch na noční vidění se technika vyvíjí, a proto vznikají stroje různých generací, ty se pak označují jako první, druhá třída atd. Přístroje s nejvyšším označením se běžně nevyužívají ani pro myslivost, vhodné jsou jen pro speciální účely ozbrojených sil.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Analogové noktovizory

Starší přístroje ještě s analogovým systémem nemají samozřejmě tak kvalitní vidění, jako ty novější nástroje. Při pohledu do této optiky má myslivec vidění zastřené zeleným závojem, problematické je také zvětšování (zvětšení u starých přístrojů je obvykle asi 2,5 x, což není moc).

Analogové noktovizory se používají asi nejčastěji, jejich vývoj byl postupný, technologie se neustále zlepšovaly, zvyšovala se u nich citlivost a ostrost. Tyto přístroje obvykle musí mít lovec na povolení od Policie ČR.

Častý typ obsahuje zesilovač zbytkového světla, kterého v lesích ale nebývá moc, a proto je třeba využívat i doplňkové zářiče infračerveného světla. Tyto zářiče se ale nehodí na každý lov, protože některá zvěř (například jelen sika) tyto zářiče vnímá a zmizí lovci z dohledu. Stejně tak infračervené záření vnímá i černá zvěř (na jejíž lov je noční vidění určeno), a následný výstřel si s tímto světlem spojí, a příště raději zmizí, když ho zahlédne. Za obrovskou nevýhodu těchto noktovizorových přístrojů považují myslivci jejich závislost na jasném počasí, pokud je počasí nepříznivé (mlha, kouř, déšť, sněžení) a zapne se zářič, tak v tu chvíli myslivec nevidí nic, jen bílou tmu. Zároveň i dosvit zářiče není příliš velký, dosáhne maximálně 80 metrů za ideálních podmínek. Tento typ přístroje nočního vidění může mít různou konstrukci, jednou z nich je předsádka, která se připevňuje na objektiv standardního puškohledu (zvětšování obrazu se provádí zvětšováním na puškohledu). Další typ je nástavec na okulár puškohledu (dojde k prodloužení pažby, což je velká nevýhoda). Myslivec musí mít také na paměti, že noktovizory smí zapnout jen po setmění, denní světlo by mohlo spálit optoelektroniku v přístroji.

Shrnutí analogového nočního vidění:

Výhody analogového nočního vidění

Nevýhody analogového nočního vidění

Výborný obraz

Nutné přihlášení u Policie ČR

Vysoká citlivost na zbytkové světlo

Vysoká pořizovací cena

Zachycení obrazu bez zpoždění

Citlivost na denní světlo

Nízká spotřeba energie = dlouhá provozní doba na baterii


Vysoká životnost

Nepotřebuje IR přísvit

Vyšší výkon

Větší odolnost vůči zpětnému rázu


Postupně se k těmto přístrojů zaváděly nové systémy, které byly nejprve ozkoušené u bezpečnostních složek (jako u všech přístrojů, každá nová aplikace je nejprve výjimečná, a tak její použití není tak běžné, pak ze všední a stane se součástí běžných vybavení, a nakonec se z něj stane zastaralý přístroj, který již neobstojí v porovnání s modernějšími typy).

Digitální přístroje

Přístroje na noční vidění s digitálním převodem mají obraz černobílý, tyto přístroje mívají vestavěné IR osvícení (díky tomu se přístroj dá využívat i ve tmě nenarušené světelným smogem). Digitální přístroje mají zvětšení obrazu zhruba 5,5 krát. Zobrazení v přístrojích bývá přesné a s velkým kontrastem.

Digitální přístroje využívají také zesilovač zbytkového světla, ale obraz je přenášen v digitálním systému. Obraz u těchto přístrojů je jasnější a ostřejší. Zároveň mají na rozdíl od analogových i lepší rozlišovací schopnost.

Nevýhodou těchto přístrojů je potřebná vysoká dávka energií. Baterie do těchto přístrojů mívají nízkou životnost, často se baterie vybijí hned po jednom večeru.

Na rozdíl od noktovizorů se mohou digitální přístroje použít i při denním světle. Naopak jejich nevýhodou je, že systém obraz seká v malých časových intervalech, a proto obraz běžící zvěře bývá špatně zachycený.

Shrnutí hodnocení digitálního nočního vidění:

Výhody digitálního nočního vidění

Nevýhody digitálního nočního vidění

Nižší pořizovací cena

Vysoká spotřeba energie = menší výdrž baterií

Více možností různých nastavení a funkcí: Wifi, GPS

Nízká citlivost na zbytkové světlo

Není nutné přihlašovat puškohled u Policie ČR

Nutné použít přísvit

Funkce nahrávání

Zpoždění obrazu

Reaguje na vyšší vlnové délky přísvitů

Větší rozměry

Možnost většího plynulého přiblížení obrazvýběr z naší tvorby
pokračování článku

Termické kamery

A poslední a zároveň nejnovější přístroje využívají principy termické kamery, takovýto přístroj nepotřebuje, aby cíl byl nějak osvětlen. Čidla přístroje totiž přijímají teplotu pozorovaného prostředí. V přístroji jsou zobrazovány předměty s rozdílnou teplotou. Teplotní senzor měří vyzařované teplo a teplotní rozdíly na povrchu předmětů v zorném poli pak převádí na viditelný obraz. Zobrazování v přístroji je přesné.

Zpočátku byly tyto přístroje velmi drahé, v poslední době ale cena klesla, a tak se termické kamery staly pro myslivce vcelku dostupné. I tyto přístroje lze zapnout i během dne. Myslivci u tohoto typu nočních optik mohou ocenit i to, že přístroje zachytí zvěř i přes křoví, obilí a různé houštiny. U těchto přístrojů není potřeba žádné světlo.

Termovize mají různé typy zvětšení od 4,4 krát po 22,4 krát. Termo noční optika je vhodná i při nepříznivém počasí. Zároveň je schopen zachytit zvěř až na dva kilometry.

Na českém trhu se vyskytují termovize z Číny, Ruska, Běloruska a Slovenska.

Shrnutí hodnocení termovizní

Výhody termovizní noční optiky

Nevýhody termovizní noční optiky

Není potřeba externí přísvit

Cena

Pracuje při denním i nočním světle stejně


Výrazné zobrazení

Lehká konstrukce přístroje

Externí dosah


Ani v této technologii se nezastavuje pokrok, když se nezlepšuje zobrazení, zlepšuje se výkonnost strojů a zároveň se velikost přístrojů výrazně zmenšuje. I to je důvod, proč je na trhu tak obrovské množství kamer, které se liší svým vzhledem, kvalitou obrazu, způsobem zobrazování obrazu, a s tím související cenou. Na českém i zahraničním trhu se objevuje řada výrobců přístrojů k nočnímu vidění. Mezi u nás (i například v USA) oblíbené značky patří Yukon a Pulsarvyráběné v Bělorusku. I to má svůj důvod, v Bělorusku se totiž za bývalého režimu vyráběly tyto přístroje pro sovětskou armádu. V současnosti už ale tento podnik patří americké firmě, což se také odrazilo na využívaných technologií, ty již nepochází jen z Běloruska, ale využívají znalostí o technologiích i (nejen) z USA.

V současnosti se pod značky Yukon a Pulsar řadí dvanáct přístrojů, které se liší svým uspořádáním i různou technickou úrovní. Novější typy jsou vybaveny dokonce i videozáznamem.

Monokuláry

Dalšími přístroji využívanými k nočnímu vidění jsou monokuláry, u nichž jsou dostupné všechny typy technologií, a proto si uživatel může pořídit monokulár s termovizí, ale i digitální, nebo noktovizorní, k dispozici jsou ale i klasické optické pozorovací monokuláry.

Shrnutí hodnocení monkulárů

Výhody monokulárů

Nevýhody monokulárů

Dobrá cena

Nedá se nasadit na zbraň

Lehká konstrukce


Kompaktnost


výběr z naší tvorby
pokračování článku

Předsádka

Dalším často užívaným typem nočního vidění je předsádka. Tento přístroj se dá uchytit na jakékoliv optické zařízení jako video kameru, denní dalekohled nebo puškohled. Předsádky jsou menších rozměrů, a ani moc neváží. Jejich připojení k optickým zařízením je rychlé. Stejně jako monukuláry i předsádky využívají nejrůznější technologie jako digitální, termovizi i noktovizory.

Předsádky fungují na základě transformace vstupního světla, které je zesílené a pak se obraz opětovně zobrazí před objektivem puškohledu. U většiny předsádek není potřeba měnit nastřelení záměrné osnovy. Předsádky se připojují k puškohledům pomocí adaptérů, které obepínají objektiv puškohledu z vnější strany. Aby šla předsádka nasadit, musí být mezi objektivem puškohledu a hlavně alespoň 5 mm prostor.

Shrnutí hodnocení předsádek:

Výhody předsádek

Nevýhody předsádek

Všestranné využití

Nehodí se na všechny typy zbraní

Lze připojit k různým optickým zařízením


Nízká váha a malé rozměry

Není nutné povolení Policie ČR

Většinou není nutné měnit nastřelení při použití na puškohledu


Infračervená svítilna

Jedná se o svítilnu, která vyzařuje světlo v pro člověka neviditelném spektru. Obecně se pro noční vidění doporučují přísvity o vlnové délce 850 nm. Přestože toto světlo člověk nevidí, zvěř na něj může reagovat. Světlo z této svítilny může pocházet z laserové diody, nebo z LED. Přísvit musí lovci používatu digitálního očního vidění, na rozdíl od některých noktovizorů, které mají velké zesílení zbytkového světla.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Termovizní puškohed

Jedná se v podstatě o novinku využívanou k lovu. Jeho výhodou je, že po výstřelu nedojde k dočasnému vypnutí měniče, a tak je přenos obrazu nepřerušený. Použití těchto přístrojů je výhodné na otevřeném prostoru, naopak v lese může nastat problém, protože přístroj nedokáže zobrazit menší překážky, které by byly v cestě případné střely. Cena těchto přístrojů začíná na 150 000 korunách.

Shrnutí hodnocení termovizních puškohledů:

Výhody termovizních puškohledů

Nevýhody termovizních puškohledů

Výborné zobrazení na volném prostoru

Horší zobrazení v lese

Není nutné povolení od Policie ČR

Vysoká pořizovací cena


Menší množství prodejních modelů


Videa k fungování noční optiky

Ukázky fungování přístrojů na noční vidění lze vidět ve videích na youtube.cz: https://www.youtube.com/results?q=hunting%20night%20view

Dalekohled s nočním viděním

Ukázky dalekohledů s nočním viděním lze vidět ve videích na youtube.cz, i s tím jak fungují:

https://www.youtube.com/results?search_query=telescope+with+night+vision+ .

Konkrétně třeba ve videu: https://www.youtube.com/watch?v=4oZ0esIsVwA, kde je konkrétně vidět i obraz v daném přístroji.

Ceny přístrojů

Cena za dalekohled s nočním viděním se pohybuje kolem pěti tisíc za nový přístroj, ty bazarované jsou samozřejmě levnější.

Brýle s nočním viděním

Brýle s nočním viděním se při lovu příliš nevyužívají, i tak se ale dají pořídit v rámci několika tisíc.

Noční vidění na puškohled

Cenové rozpětí je u nočních vidění na puškohled velmi rozsáhlé. K dispozici mají uživatelé noční vidění za několik tisíc, ale i ty, jejichž cena se pohybuje v rámci desítek tisíc.

Předsádka s nočním viděním

Cena tohoto přístroje se pohybuje v rámci pár tisíc korun.

Noční vidění Pulsar

Jak zaměřuje přístroj tohoto typu, si může uživatel prohlédnout třeba ve videu na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=G0c5z5VVDiE .

Cena přístrojů této značky se pohybují od pár tisíc korun až po desítky (výjimkou nejsou přístroje za třicet a více tisíc).

Noční vidění Yukon

Pod značku Yukon spadá řada přístrojů, takže i zde je cenové rozpětí široké. K dispozici jsou přístroje za pár tisíc, ale i přístroje za několik desítek tisíc korun.

Na webových stránkách youtube.cz jsou k dispozici videa, které zachycují, jak přístroje fungují a jaký je jejich obraz. Příkladem může být video: https://www.youtube.com/watch?v=H6oQ2c03zMc.

Noční vidění ATN

Pod značku ATN spadají o něco dražší přístroje (i přes sto tisíc korun), je to dáno tím, že se jedná často o termovize, nebo o digitální přístroje.

Ukázka obrazu je možné najít ve videích na youtube, například: https://www.youtube.com/watch?v=A9_FmxnjTwE

Noční vidění levně

Na specializovaných bazarech se dají najít k prodeji i přístroje na noční vidění. Přístroje je třeba si ale vyzkoušet. U některých typů se nedoporučují přístroje první generace, ty nejsou již příliš kvalitní a neplní očekávání uživatelů.

Výběr přístrojů nočního vidění

Lovec musí uvážit řadu faktorů, které jeho volbu vhodného přístroje ovlivňují. Patří sem: oblast lovu, způsob lovu, způsob montáže na zbraň, použité technologie, finanční nároky, prodejce(pokud se přístroj rozbije, je obvykle nutná oprava přímo od výrobce, je proto lepší nákup přístrojů přímo od výrobců, než od různých překupníků, kteří nemohou zaručit dodržování zákonných podmínek a lhůt).

Do oblastí, kde bude přístroj používán patří: lesní honitba(není potřeba velké zvětšení, vhodnější je menší přiblížení, které lovci umožní sledovat, jestli zvěř značí a jakým směrem e pohybuje, překážky v lese odráží přísvit zpět do zařízení, zvěř je v lese více pozorná na přísvit = výhodnější jsou noktovizorní zařízení se čtyřnásobným zvětšením), polní honitba(zvěř méně vnímavá na světla, lze lovit na delší vzdálenost, pokud není úplná tma = analogové vidění bez použití přísvitu).

Druhy způsobů lovu: čekaná(vhodné větší přiblížení, protože lovec má dost času na výstřel, nezáleží na zpoždění přenosu digitální obrazu), šoulání (menší zvětšení poskytuje větší zorné pole a tím i přehled o okolní situaci, vhodné využít i noktovizorní technologie).

Autor: © Mgr. Jitka Musilová


odkaz na článek

. Noční vidění [online]. ČeskáVeterina.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskáVeterina

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS