Informace od profesionálů

MENU

  

BETA BOJOVNICE

  

PES

  

KOČKA

  

KRÁLÍK

  

Hodnoty urea a kreatinin u psa

 


Aktualizováno:

Veterina

Chronické selhání ledvin je třetí nejčastější příčinou úmrtí na klinikách pro malá zvířata a projevuje se teprve až, když jsou ledviny poškozeny z více něž 75 % v jedné nebo obou ledvinách. Hodnoty urea a kreatinin by mohly být včasným ukazatelem na toto onemocnění u psa dříve, dříve, než bude pozdě.
Za zdravé psy se považují psi s koncentrací kreatininu ≤ 1,5 mg/dl (132,6 umol/l) a močovinou ≤ 56 mg/dl (9,3 mmol/l), což jsou normální hodnoty urea a kreatininu u psa.
Nemocní psi, kteří mají krevní hodnoty přes tuto mez, mají vyšší symptomatologii. 70 % těchto psů vykazuje anémii a 25 % hemokoncentraci.

Vysoký kreatinin u psa

Je běžné, že u psů, kteří přicházejí na konzultaci, veterináři nacházejí vysoký kreatinin. I když instinktivně v těchto případech budou myslet na onemocnění ledvin, před stanovením diagnózy vždy musí vzít v úvahu, zda je přítomen některý z nerenálních faktorů ovlivňujících hodnotu kreatininu.

Jakmile je toto provedeno, je důležité posoudit výsledky dalších parametrů, které mohou být u psů s onemocněním ledvin zvýšeny: Symetrický dimetylarginin (SDMA), hustota moči, proteinurie, fosfatémie.

Pokud se výsledky rozcházejí, je nejvhodnější analýzu zopakovat, jakmile je pes stabilizovaný. U psů s akutním poškozením ledvin a v závislosti na závažnosti je možné, že se hodnoty vrátí k normálu za několik hodin nebo dní. Nebo se může stát opak a ve stejném časovém období je zesílen výskyt těchto abnormálně vysokých hladin sloučenin obsahujících dusík, jako je močovina a kreatinin.

Pokud máme podezření, že pes má chronické onemocnění ledvin doprovázené zvýšenou hladinou močoviny, nitrátů a kreatininu v krvi, a pokud nebylo mírné a nebylo možné jej upravit hydratací, bude zvýšení koncentrace kreatininu přetrvávat, jakmile bude pes hydratován.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Azotémie a Urémie u psů

Azotemie je definována jako nadměrná hladina sloučenin dusíkatých látek, jako je močovina, kreatinin a další tělesné odpadní sloučeniny v krvi. Může být způsobena vyšší než normální produkcí látek obsahujících dusík (při dietě s vysokým obsahem bílkovin nebo gastrointestinálním krvácením), nesprávnou filtrací v ledvinách (onemocnění ledvin) nebo reabsorpcí moči zpět do krevního řečiště.

Urémie mezitím také vede k hromadění odpadních produktů v krvi, ale je způsobena nesprávným vylučováním odpadních produktů močí v důsledku abnormální funkce ledvin.

Příznaky

 • Slabost;
 • Únava;
 • Zvracení;
 • Průjem;
 • Deprese;
 • Dehydratace;
 • Zácpa;
 • Hubnutí (kachexie);
 • Ztráta chuti k jídlu (anorexie);
 • Zápach z úst (halitóza);
 • Ubývání svalů;
 • Podchlazení;
 • Špatná srst;
 • Nepřirozený nedostatek barvy v kůži;
 • Nepatrná červená nebo fialová skvrna na povrchu kůže jako výsledek drobného krvácení z krevních cév v kůži (petechie);
 • Únik krve z prasklých cév do okolní tkáně za vzniku fialové nebo černomodré skvrny na kůži (ekchymózy).

Příčiny

 • Nízký objem krve nebo krevní tlak;
 • Infekce;
 • Horečka;
 • Trauma (např. popáleniny);
 • Toxicita kortikosteroidů;
 • Dieta s vysokým obsahem bílkovin;
 • Gastrointestinální krvácení;
 • Akutní nebo chronické onemocnění ledvin;
 • Obstrukce moči.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Diagnóza

Budete muset svému veterináři sdělit důkladnou anamnézu zdravotního stavu vašeho psa, včetně nástupu a povahy příznaků. Poté provede kompletní fyzikální vyšetření, biochemický profil, analýzu moči a kompletní krevní obraz. Výsledky mohou potvrdit neregenerativní anémii, která je běžná u psů s chronickým onemocněním ledvin a selháním. U některých psů s azotemií může také dojít k hemokoncentraci, kdy krev zhoustne v důsledku snížení obsahu tekutin.

Spolu s identifikací abnormálně vysokých koncentrací močoviny, kreatininu a dalších sloučenin na bázi dusíku v krvi může biochemický test odhalit vysoké hladiny draslíku v krvi (hyperkalémie). Analýza moči mezitím může odhalit změny specifické hmotnosti moči (parametr analýzy moči běžně používaný při hodnocení funkce ledvin) a abnormálně vysoké koncentrace bílkovin v moči.

Rentgenové vyšetření břicha a ultrazvuk jsou dva další cenné nástroje, které veterináři často používají k diagnostice azotemie a urémie. Mohou pomoci při určování přítomnosti močových obstrukcí a velikosti a struktury ledvin - menší ledviny se běžně vyskytují u psů s chronickým onemocněním ledvin, zatímco větší ledviny jsou spojeny s akutním selháním ledvin nebo obstrukcí.

U některých psů bude odebrán vzorek ledvinové tkáně k potvrzení diagnózy onemocnění ledvin a také k vyloučení možnosti jiných akutních nebo chronických onemocnění ledvin, která mohou být přítomna.

Léčba

Typ léčby doporučený vaším veterinárním lékařem bude záviset na základní příčině onemocnění, i když konečným cílem je zastavit primární onemocnění, ať už jde o azotemii nebo uremii. Například v případě močové obstrukce se váš veterinář pokusí překážku uvolnit, aby umožnil normální průchod moči. Kromě toho, pokud je pes dehydratovaný, budou mu podány intravenózní tekutiny ke stabilizaci zvířete a napravení deficitu elektrolytů.

Následná péče o psa

Celková prognóza tohoto onemocnění závisí na stupni poškození ledvin, akutních či chronických stavech onemocnění ledvin a léčbě. Protože se však většina léků vylučuje ledvinami, psi s onemocněním nebo selháním ledvin vyžadují zvláštní péči při výběru správných léků, aby se zabránilo dalšímu poškození ledvin. Bez předchozí konzultace s veterinárním lékařem nepodávejte psovi žádné léky. Kromě toho neměňte značku nebo dávku léku předepsanou vaším veterinárním lékařem bez předchozí konzultace.

Budete muset sledovat výdej moči svého psa doma a u některých pacientů musí majitelé výdej moči řádně zaznamenat. Tento záznam výdeje moči pomůže vašemu veterináři určit progresi onemocnění a celkovou výkonnost ledvin při současné terapii. Váš veterinář může opakovat laboratorní testy k měření hladin močoviny a kreatininu 24 hodin po zahájení intravenózního podávání tekutin.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Strava pro psy s onemocněním ledvin

Strava je velmi důležitým činitelem, který je třeba vzít v úvahu při onemocnění ledvin, protože pomáhá zpomalit jeho vývoj, i když neřeší již existující poškození. Ledvinová dieta a její jídelníček je uvedena podrobně dále v této části.

Hlavní cíle, kterých chceme dietou dosáhnout, jsou:

 • Pokryjte energetické a nutriční potřeby psa, vyhněte se anorexii a hubnutí.
 • Minimalizujte produkci uremických toxinů (urea a kreatinin).
 • Poskytuje chutnost, která působí proti nechutenství psa k potravě v důsledku urémie, která ovlivňuje smysl pro chuť a čich.

Proteiny

Jak jsme již zmínili, azotemie a urémie jsou způsobeny hromaděním odpadních látek v krvi, které jsou výsledkem degradace bílkovin ve stravě nebo vnitřních tělesných bílkovin, protože ledviny nefungují dobře a nejsou schopny je vylučovat.

Vysoký příjem bílkovin způsobuje zvýšení této azotemie, ale ačkoli je velmi běžné slyšet, že dieta pro psy s ledvinami musí obsahovat velmi nízký obsah bílkovin, nedostatek bílkovin ve stravě může být také škodlivý pro zdraví psa.

Kvalita těchto bílkovin je velmi důležitá, proto krmiva pro štěňata s onemocněním ledvin musí mít vysoce kvalitní bílkoviny a vysokou biologickou hodnotu a nesmí být nižší než 18%. Nadměrné omezování bílkovin může vést k proteinové malnutrici s následným úbytkem hmotnosti, svalové hmoty atd.

Každý případ je jiný, takže i míra omezení bílkovin ve stravě se bude lišit v závislosti na stupni funkce ledvin u každého psa.

Tuky

Ledvinová strava musí být bohatá na tuky, musíme mít na paměti, že, jak jsme již řekli, bude poněkud omezenější v bílkovinách, jedné z hlavních živin, ze kterých psi běžně získávají energii, takže budou muset být schopni extrahovat energii z jiné živiny, hlavně tuků.

Navíc, jak jsme již zmínili, jedním z typických příznaků u psů s onemocněním ledvin je nevolnost, zvracení a ztráta chuti k jídlu. Podání stravy bohaté na tuky, tedy energeticky vydatnější docílíme toho, že:

 • Budeme moci podávat menší množství krmiva, abychom uspokojili potřeby psa. Takže pokud bude jíst málo, bude mít i tento malý kousek již dost koncentrované energie na pokrytí jeho potřeb.
 • Menší množství méně naplní žaludek, čímž se sníží pravděpodobnost vyvolání zvracení a nevolnosti.
 • Tukem se zvyšuje chutnost a tím se překonává nechuť k jídlu.

Fosfor

Při onemocnění ledvin ledviny zadržují elektrolyty, jako je fosfor. Tato hyperfosfatémie (vysoká hladina fosforu v krvi) může způsobit sekundární renální hyperparatyreózu, což je patologie, která způsobuje tvrdnutí tělesných tkání v důsledku akumulace mineralizace v nich. Kromě toho bylo v několika studiích prokázáno, že snížení fosforu ve stravě snižuje progresi onemocnění ledvin u psů.

Sodík

Při renální dietě musí být množství sodíku kontrolováno, protože jeho nadbytek může způsobit systolickou hypertenzi v důsledku nedostatečného vylučování sodíku ledvinami.

Ochránci ledvin

 • Omega 3 mastné kyseliny: snižují ztráty bílkovin močí (proteinurie), hladinu cholesterolu, regulují krevní tlak a záněty a zlepšují průtok krve ledvinami, zpomalují progresi onemocnění.
 • Antioxidanty jako vitaminy E, C, taurin, karotenoidy a flavanoly: snižují oxidační stres, proteinurii, koncentraci kreatininu v krvi (odpadní látka) a spolu s nimi snižují progresi onemocnění ledvin.
 • Koenzym Q10: pomáhá snižovat hladinu kreatininu.
 • Orthosiphon: je to druh rostliny, která přispívá k ledvinové filtraci (k dostání v bylinkářství).
 • Vitamíny skupiny B.

Vláknina

Posílení množství vlákniny ve stravě zlepšuje kvalitu střevní mikroflóry, zefektivňuje vstřebávání živin a působí proti ztrátám bílkovin v moči. Střevní mikroflóra zase spotřebovává močovinu, čímž snižuje množství té, která je nahromaděná v krvi, a která způsobuje toxicitu.

Voda

Spotřeba vody je velmi důležitá pro udržení dobré hydratace.

U psů s onemocněním ledvin je důležité krmit čerstvými potravinami, což jim přirozeně poskytne vodu. Kromě toho je vhodné omezit ultra zpracované potraviny, jejichž zpracování mohlo snížit kvalitu bílkovin a dalších živin v krmivu.

Domácí recept pro psy s ledvinami

Tento recept je pouze příkladem a vždy byste se měli poradit se svým veterinářem.

Všichni víme o existenci komerčních krmiv specificky indikovaných a formulovaných pro onemocnění ledvin a tento příspěvek nezpochybňuje jejich účinnost. Nic méně, je to osobní volba, zda si pro svého psa vyberete tu či onu možnost.

Můžete také obě diety střídat nebo podporovat komerční krmivo tímto přírodním receptem, protože někdy komerční diety pro patologické stavy mají omezenou chutnost a psy může nudit jíst stále to samé, nebo když sami chceme stravu obměňovat.

Ingredience

 • 400 g kuřecích prsou, telecího (BEZ KOSTÍ) nebo ryb, jako je ďas nebo štikozubec;
 • 100 g sladkých brambor;
 • 150 g Jablko, cuketa, kapusta... (dle výběru);
 • 50 g rýže;
 • 100 g vaječných bílků (1 vejce u malých a středních psů / 2 vejce u velkých psů);
 • Tučný rybí olej (zdroj omega 3 mastných kyselin);
 • Probiotika: dezertní lžička přírodního jogurtu nebo kozího kefíru na každých 5 kg hmotnosti psa denně;
 • Prášek z vaječných skořápek (cca 1 gram na 5 kg hmotnosti psa denně);
 • V případě potřeby doplnění vitamínů.

Postup

Jak psovi uvařit všechny tyto ingredience? Většina se jich přidává v syrovém stavu. Vařit by se mělo jen maso, sladké brambory a rýže. Nejlepší možností jak zabránit ztrátě živin je uvařit je v páře. Rýži lze vařit ve vodě. Po uvaření se do horkého pokrmu přidá olej, vaječné bílky a prášek ze skořápek. Probiotika se přidávají až do studeného pokrmu.přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Hodnoty urea a kreatinin u psa

 SJ

Dobry den, jedna se o dve diety? V nekterych clancich se uvadi, ze by se dietni strava pri onemocneni ledvin mela skladat ze 1/3 z masa a mlecnych vyrobku a ze 2/3 priloh, zeleniny. Neni tedy ve vyse uvedenem receptu 400 g masa prilis? Dekuju.SJ

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

Další články k tématu urea v krvi

ČeskáVeterina

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS